Communiceren: we doen het dagelijks, met iedereen, altijd en overal. Het vormt een zeer belangrijk deel van ons (sociale) leven. Maar communiceren draagt zo nu en dan tevens moeilijkheden met zich mee. Zo is miscommunicatie één van de belangrijkste en meest bepalende factoren tijdens een conflict, misverstand of ruzie. Het is daarom zeer belangrijk aandacht te besteden aan jouw verbale en non-verbale wijze van communiceren. Want beter communiceren, dat kun je leren.

In dit e-book worden diverse spectra omtrent de communicatie besproken. Zo is het bijvoorbeeld goed om te weten dat er, tijdens het moment van communicatie, verschillende benoembare basisregels bestaan. Eén daarvan is het spreken vanuit jezelf als individu. Een veelal gemaakte fout is het neerleggen van het probleem bij de ander, als klacht of beschuldiging, in plaats van deze voor te leggen als beleving en gevoel van jou zelf. Op deze manier creëer je een grotere kans gehoord en begrepen te worden door de ontvanger, zonder deze te bezwaren met een expliciet verwijt. Deze kan immers zorgen voor (hoger) oplopende conflicten met ruzie tot gevolg.

Communicatie aspecten en meer

Tijdens iedere vorm van communicatie zal sprake zijn van een zender (de persoon waarmee de communicatie plaatsvindt) en een ontvanger (in deze situatie: jij zelf). Daarnaast bevat deze communicatie vrijwel altijd vier aspecten, hetgeen de volgende zijn:

  • Het zakelijke aspect. Bij deze kan je denken aan de informatie betreffende de boodschap. Het is dat deel van de inhoud van de boodschap, waarin feiten benoemd worden.
  • Het expressieve aspect. Dit is het stukje zelfexpressie, afgegeven door de ander.
  • Het relationele aspect. Dit betreft het gedeelte waarin gezien kan worden hoe de zender tegenover de ontvanger staat. Denk ook wel aan lichaams-, verbale en non-verbale houding.
  • Het appellerende aspect. Dit aspect, tot slot, houdt in wat de zender gedaan wil krijgen van de ontvanger.

Wanneer er niet voldoende tot geen rekening gehouden wordt met bovengenoemde aspecten, kan er een hoop misgaan binnen de communicatie. Het verwaarlozen van deze aspecten kan een bodemlegger zijn als het gaat om ruzies, discussies en conflicten. Het hoe en wat over deze aspecten, de beste wijze van communiceren en meer, vind je in dit e-book.